ManpowerGroup je globalni lider u području stalnog i privremenog zapošljavanja. S više od 3.000.000 angažmana godišnje u više od 80 ureda širom svijeta, stavljamo ljude u središte procesa, brinemo o njima i razumijemo ulogu zaposlenja u njihovim životima. A dokaz za to je naša 14. uzastopna nagrada za najetičniju tvrtku na svijetu od strane instituta Etisphere.
 
Manpower SEE, sa svojim uredima u Jugoistočnoj Europi nudi vam mogućnost rada u (IME VAŠE DRŽAVE), ali i iskustvo rada u inozemstvu. Povezujemo najbolje poslodavce s najboljim kandidatima, pružajući dodanu vrijednost u njihovom poslovanju i profesionalnom životu.
 
Iako u ovom trenutku možda nemamo otvoreno radno mjesto koje odgovara vašim interesima ili radnim vještinama, potičemo vas da se pridružite našoj bazi podataka ispunjavanjem obrasca za prijavu i da vas naši regruteri obavijeste kada se ukaže prilika.
 
A BRIGHTER FUTURE IS HUMANLY POSSIBLE!
 


ManpowerGroup is the global leader in the field of permanent and temporary employment. With more than 3.000.000 placements annually done in over 80 offices worldwide, we put humans in the core of the process, care about them and understand the role of the employment in their lives. And the proof for that is our 14th consecutive award to be the most Ethical company in the world by Etisphere institute. 

Manpower SEE, with its offices in South-Eastern Europe offers you possibility to work in Croatia but also to experience work abroad. We connect best employers with the best candidates, providing to both added value in their businesses and professional lives. 

Even though we maybe don't have an open position that matches your interest or working skills at this moment, we encourage you to join our database by filling the application form and be notified by our recruiters when the opportunity occurs. 

A BRIGHTER FUTURE IS HUMANLY POSSIBLE!
 

Prednosti

Prijava za posao

Uključi poruku našim konzultantima
Učitaj životopis i slijedećim formatima: DOC, DOCX, PDF, HTML i TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!